सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० माघ देखी चैत्र सम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० आश्विन देखी २०८० पौषसम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० श्रावण देखी आश्विन सम्म
सुचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन २०८० बैषाक देखी असार सम्म